Uluslararası Çocuk Kaçırma | Erdem Hukuk Bürosu

Uluslararası Çocuk Kaçırma

Erdem Hukuk Bürosu, uluslararası çocuk kaçırma uyuşmazlıklarının çözümü konusunda önde gelen hukuk bürolarından biridir. Deneyimli avukat ve danışmanlara sahip olan Erdem, uluslararası çocuk kaçırma uyuşmazlıklarının doğumundan, dava takip aşamasına kadar tüm hukuk hizmetlerini sağlamaktadır. Erdem Hukuk Bürosu özel ve teknik bilgi ve tecrübe gerektiren birçok uluslararası çocuk kaçırma meselelerinden doğan ihtilafları başarılı şekilde sonuçlandırmıştır.

Erdem Hukuk Bürosu kurucu ortağı, Prof. Dr. B. Bahadır Erdem ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi kapsamında hukuka aykırı olarak kaçırılan çocukların mutat yerleşim yeri olan ülkeye iadesi davalarında aktif rol üstlenmiştir.