Milletlerarası Tahkim | Erdem Hukuk Bürosu

Milletlerarası Tahkim

Erdem Hukuk Bürosu milletlerarası tahkim uyuşmazlıklarının çözümü konusunda önde gelen hukuk bürolarından biridir ve birçok tahkim uyuşmazlığına ilişkin dava yürütmektedir.

Büromuzun stratejisi, her şeyden önce, ihtilaf çıkması muhtemel sözleşmelerin hazırlık aşamasında, derin bilgi birikimi ile danışmanlık hizmeti vererek çıkabilecek uyuşmazlıkları en aza indirmektir. Müvekkilimizin sözleşmeden doğan ihtilafla karşı karşıya kalması durumunda, en uygun hukuki yöntem ile uyuşmazlığın sona erdirilmesi hedeflenmektedir.
Prof. Dr. B. Bahadır Erdem, telekomünikasyon, kamu imtiyaz sözleşmeleri ve uluslararası ticari sözleşmeler gibi birçok ticari konuda hakem olarak görev almıştır. Kadromuz ayrıca nitelikli avukat ve danışmanları ile tahkim konularında uluslararası iş deneyimine sahiptir.

Tahkim Bölümümüzde genellikle milletlerarası tahkim, ICC, ICSID, ISTAC, UNCITRAL, CAS kaynaklı dava takip ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.