İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk | Erdem Hukuk Bürosu

İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk

İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuku Bölümü Yöneticisi Zeynep Pınar Erdem toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, çatışmayla bağlantılı şiddet, LGBTİ hakları, mülteci ve sığınmacı hakları ve çocuk hakları konularında araştırma, raporlama ve savunuculuk tecrübesine sahiptir. Pınar Erdem’in çalışmaları çoğunlukla Türkiye ve Ortadoğu ülkelerini kapsamakla beraber, Avrupa Birliği ülkelerinde uluslararası koruma, geçici koruma ve sağlık hakkına erişim ile ilgili araştırma çalışmaları da mevcuttur.

İnsan hakları ve insancıl hukuk bölümümüzde özellikle toplumsal cinsiyet ve cinsellik, mülteci ve sığınmacı hakları ve çocuk hakları konularında yerel ve uluslararası organizasyonlara danışmanlık hizmeti ve insan hakları ihlalleri ile ilgili dava takip hizmeti verilmektedir. Danışmanlık hizmetlerimiz arasında araştırma ve raporlama, standart işletim prosedürleri ve rehber hazırlama, eğitim programları ve eğitim materyalleri hazırlama ve savunuculuk faaliyetlerinin planlaması gibi hizmetler yer almaktadır.