İdare Hukuku | Erdem Hukuk Bürosu

İdare Hukuku

Erdem Hukuk Bürosu, kamu ihaleleri, kamu imtiyaz ve yap-işlet-devret sözleşmeleri gibi idari yönü olan sözleşmelerin yapımı aşamasında, uygulamasında ve diğer hukuki işlemlerin yürütülmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz, sunduğu hukuki danışmanlık hizmeti ile belediyeler ve merkezi hükümet kurum ve kuruluşları ile müvekkillerimiz arasında çıkması muhtemel uyuşmazlıkları minimum düzeye çekerek, müvekkillerimizin yatırımlarının korunması konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. Erdem, komplike ihtilafların giderilmesinde, idare, tahkim ve ticaret hukuku bölümlerinden oluşan karma bir ekip ile müvekkil odaklı yaratıcı çözümler ortaya çıkararak, müvekkil tatminini maksimum seviyeye çıkarmayı öngörmüştür.

Ayrıca, büromuz birçok konuda idari davaların takibini yapmaktadır. Tam yargı davaları ve iptal davalarını yürüten büromuz, yürütmenin durdurulması gibi etkin ara kararların müvekkil lehine alınabilmesi için tecrübesini ortaya koymaktadır.

İdare Hukuku Bölümümüzde genellikle idari başvurular ve sözleşmeler, özelleştirme projeleri ve işlemleri, kamu imtiyaz sözleşmeleri ve yap-işlet-devret sözleşmeleri hazırlama ve diğer danışmanlık hizmetleri, imar kanunundan doğan ihtilaflar, idari eylem ve tazminat davaları iptaline ilişkin danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunulmaktadır.