Aile ve Miras Hukuku | Erdem Hukuk Bürosu

Aile ve Miras Hukuku

Erdem Hukuk Bürosu, milletlerarası ve yerli aile ve miras hukuku konularında önde gelen hukuk bürolarından biridir ve söz konusu alanlarda geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Anlaşmazlıkları mümkün olan en kısa sürede çözmek için danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır. Özellikle, yabancılık unsuru taşıyan aile ve miras hukuku ihtilaflarında, zaman ve maliyet öğelerinden tasarruf edebilmek adına, yetkili mahkemede dava açılmadan önce danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Erdem Hukuk Bürosu, avukat kadrosu ve danışmanları, Türk aile hukukunun yanı sıra, Amerikan, Alman, İngiliz, Rus, Fransız, İtalyan ve İsviçre Aile Hukuku konularında da tecrübeli ve uygulamadaki aile hukukuna ilişkin uluslararası sözleşmeleri kapsayan bilgi donanımına sahiptir.

Erdem Hukuk Bürosu kurucu ortağı, Prof. Dr. B. Bahadır Erdem, aile ve miras hukuku alanlarında Türkiye’nin tanınmış hukukçularından biridir. Erdem, Aile Hukuku Derneğinin Başkanlığını yürütmektedir. Erdem, aile ve miras hukukundan kaynaklanan ulusal ve uluslararası birçok uyuşmazlığın çözümünde görev almıştır.

Aile ve miras hukuku bölümümüzde, genellikle aile hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar, boşanma davaları, velayet davaları, mal rejimi tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklar, mirastan kaynaklanan meseleler, uluslararası aile ve miras hukukunda dava takip hizmetleri sunulmaktadır.