Ekibimiz | Erdem Hukuk Bürosu

Bahadır Erdem

Prof. Dr. Bahadır Erdem

Kurucu Ortak Avukat

bahadirerdem@erdemhukuk.com

Prof. Dr. B. Bahadır Erdem, Erdem Hukuk Bürosunun kurucu ortağıdır. Bahadır Erdem, avukatlığı ile birlikte aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında profesör ve milletlerarası tahkim hakemidir. Hali hazırda birçok uluslararası ticari uyuşmazlıkta ICC hakemliği yapmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk resmi üyesi olarak Özel Hukukun Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Enstitü’nün (UNIDROIT) Yönetim Konseyine seçilen Prof. Dr. B. Bahadır ERDEM, 2014-2019 tarihleri arasında bu görevi yürütmüştür. Halen UNIDROIT Onursal Yönetim Konseyi üyesidir. Bahadır Erdem, 2004 – 2010 yıllarında Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Bahadır Erdem, 27.11.2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un, 2000 yılından beri başlayan tüm hazırlık çalışmalarında bulunmuş, Kanunun bazı hükümlerini kaleme almış ve Adalet Bakanlığı Komisyonu Üyesi olarak 5718 sayılı Kanun’un kabul edilmesine kadar görev yapmıştır.
Prof. Dr. B. Bahadır Erdem hukukun çeşitli alanlarında, akademik ve pratiğe yönelik birçok makale kaleme almıştır. Eserlerinin büyük bir bölümü tanınmış uluslararası ve milli hukuk dergilerinde yayınlanmıştır. Erdem, ayrıca bilimsel ve pratiğe dönük çeşitli kitaplar yazmıştır.

Bahadır Erdem, uluslararası özel hukuk ve kanunlar ihtilâfı konuları başta olmak üzere milletlerarası tahkim, arabuluculuk, uluslararası ticari sözleşmeler, fikri mülkiyet hukuku, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi ile uluslararası çocuk kaçırma ihtilâfları, yatırım uyuşmazlıkları, doğrudan yabancı yatırımlar, vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanlarında uzmanlığa sahiptir.

Prof. Dr. Erdem, ayrıca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde milletlerarası özel hukuk, milletlerarası fikri mülkiyet hukuku, Türk Vatandaşlık hukuku dersleri vermektedir.

 • Eğitim
  • İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Lisans
   İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans
   İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Doktora
 • Diller
  • Türkçe, İngilizce
 • Uzmanlık Alanları
  • Milletlerarası Tahkim, Davalar ve Uyuşmazlık Çözümü, Uluslararası Çocuk Kaçırma, Aile ve Miras Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku
 • Baro Kaydı
  • İstanbul Barosu, 1989