Hakkında

Prof. Dr. B. Bahadır Erdem, Erdem/Erdem Hukuk Bürosunun kurucu ortağıdır. Erdem, avukatlığı ile birlikte aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalında profesör ve ulusal & uluslararası tahkim hakemidir. Hali hazırda birçok uluslararası ticari uyuşmazlıkta ICC hakemliği yapmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi üyesi olarak Özel Hukukun Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Enstitü’nün (UNIDROIT) Yönetim Konseyine seçilen Prof. Dr. B. Bahadır ERDEM, 2014-2019 tarihleri arasında bu görevi yürütmüştür. Erdem, 2004–2010 yıllarında Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Erdem, 27.11.2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un, 2000 yılından beri başlayan tüm hazırlık çalışmalarında bulunmuş, Kanunun bazı hükümlerini kaleme almış ve Adalet Bakanlığı Komisyonu Üyesi olarak 5718 sayılı Kanun’un kabul edilmesine kadar görev yapmıştır. Prof. Dr. Erdem hukukun çeşitli alanlarında, akademik ve pratiğe yönelik birçok makale kaleme almıştır. Eserlerinin büyük bir bölümü tanınmış uluslararası ve milli hukuk dergilerinde yayınlanmıştır. Erdem, ayrıca bilimsel ve pratiğe dönük çeşitli kitaplar yazmıştır.

Erdem, uluslararası özel hukuk ve kanunlar ihtilâfı konuları başta olmak üzere milletlerarası tahkim, arabuluculuk, uluslararası ticari sözleşmeler, fikri mülkiyet hukuku, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanınması ve tenfizi ile uluslararası çocuk kaçırma ihtilâfları, yatırım uyuşmazlıkları, doğrudan yabancı yatırımlar, vatandaşlık ve yabancılar hukuku alanlarında yüksek uzmanlığa sahiptir.

Prof. Dr. Erdem, ayrıca, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde  milletlerarası özel hukuk, kanunlar ihtilafı, uluslar arası bireysel davalar, uluslar arası fikri mülkiyet hukuku, Türk Vatandaşlık hukuku ve yabancılar hukuku dersleri vermektedir.

Üyelikler ve Görevler

 UNIDROIT Yönetim Konseyi Onursal Üyesi 

UNIDROIT Yönetim Konseyi Üyesi (2014-2019)

 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

 İTO Tahkim Divanı Üyeliği

 İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Danışma Kurulu Üyeliği

 İstanbul Ticaret Odası (İTO) Tahkim Divanı Üyeliği

 İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) Danışma Kurulu Üyeliği

 European Law Institute ve UNIDROIT Bünyesinde Yürütülen "From Transnational Principles to European Rules of Civil Procedure"  Projede Danışman

 Aile Hukuku Derneği Kurucusu ve Başkanı

 TÜSİAD Üyesi

 Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Mütevelli Heyeti Üyesi

 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi

 Yanındayız Derneği Üyesi

 Malatya Eğitim ve Öğretim Vakfı Üyesi

 Melek Yatırımcılar Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi 

 Çocuğum Olmadan Asla Platformu Kurucusu 

 İstanbul Barosu Üyeliği

 UNIDROIT Onursal Government Council Üyesi 

 YANINDAYIZ Derneği Üyesi