Vergi Hukuku

Erdem / Erdem Hukuk Bürosu, müvekkillerinin vergi hukukundan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve vergi yükünün azalmasını sağlayacak vergi planlaması hizmetleri sunmaktadır.

Büromuz, müvekkillerinin ticari faaliyetlerine uygun işletme yapılarının oluşturulması evresinde vergi hukuku danışmanlığı yapmaktadır. Müvekkillerimizin faaliyetteki işletmelerinden kaynaklanan her türlü vergi hukuku ihtilafı ile titizlikle ilgilenilmekte ve ivedilikle söz konusu ihtilaf sona erdirilmektedir.

Hukukçu kadromuz, kurumlar vergisi, transfer fiyatlandırması, vergi zıyaından doğan ihtilaflar ve yabancı sermayenin vergilendirilmesi gibi teknik vergi uyuşmazlıklarının giderilmesi konusunda derin bilgiye sahiptir. Bunun yanında, Erdem/Erdem, muhtemel vergi cezalarından korumak amacıyla düzenli olarak güncel vergi hukuku gelişmelerinden müvekkillerini bilgilendirmektedir.

Büromuz, vergi hukuku anlaşmazlıklarının gerek cezada indirim, pişmanlık ve uzlaşma gibi idari aşamada gerekse idari yargı aşamasında sona erdirilmesi konusunda önemli derecede birikime sahiptir.

Vergi Hukuku Bölümümüzün Hizmetleri genellikle şunlardır:

Türk Vergi Hukuku
Ticari İşletmelerin Vergilendirilmesi Hakkında Danışmanlık Hizmetleri
Kurumlar ve Gelirler Vergisi
KDV Uyuşmazlıkları
Uluslararası Vergi Hukuku
Uluslararası Çifte Vergilendirmeyi Önleme Sözleşmeleri Hakkında Danışmanlık Hizmetleri
Transfer Fiyatlandırması
Dava Takibi