Uluslararası Çocuk Kaçırma Davaları

Erdem/Erdem Hukuk Bürosu, uluslararası çocuk kaçırma uyuşmazlıklarının çözümü konusunda üst düzey bilgi birikimine sahiptir. Deneyimli avukat ve danışmanlara sahip olan Erdem/Erdem, uyuşmazlıkların doğumundan dava takip aşamalarına kadar hukuk hizmetleri sağlamaktadır. Erdem/Erdem özel ve teknik bilgi ve tecrübe gerektiren birçok uluslararası çocuk kaçırma meselelerinden doğan ihtilafları başarılı şekilde sonuçlandırmıştır.

Erdem/Erdem Hukuk Bürosu kurucu ortağı, Prof. Dr. B. Bahadır Erdem ülkemizin taraf olduğu Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi kapsamında hukuka aykırı olarak kaçırılan çocukların mutat yerleşim yeri olan ülkeye iadesi davalarında aktif rol üstlenmiştir. Aynı zamanda, Erdem,  Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi sebebiyle, mağdur olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik Çocuğum Olmadan Asla Platformunu kurmuştur. Bu platformda çocukları ile kişisel ilişki dahi kuramayan aileler için çözüm yolu bulunmaya çalışılmaktadır.