Tüketici Hukuku

Erdem/Erdem Hukuk Bürosu, tüketicilere, satıcı ve sağlayıcılara, tüketici hukukundan çıkabilecek ihtilaflar konusunda danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Erdem/Erdem, tüketici hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkların azaltılması amacıyla tüketici hukukuna ilişkin güncel gelişmeler hakkında müvekkilleri düzenli olarak bilgilendirmektedir.

Hukuk Büromuz, özellikle yabancılık unsur içeren alım ve satım sözleşmeleri düzenleme konusunda hizmet vermektedir. Ayrıca, Erdem/Erdem, Tüketici Tahkim Kurulu ve Tüketici Mahkemelerinde hali hazırda bir dizi dava yürütmektedir.

Tüketici Hukuku Bölümümüzün hizmetleri genellikle şunlardır:

 Kusurlu Mal ve Hizmetlerden Kaynaklanan Uyuşmazlıkların Çözümü

 Alım-Satım Sözleşmeleri Hazırlama

 Tüketici Hakem Heyeti Önünde yapılacak İşlemler

 Uzlaşma

 Tüketici Hukuku Konularında Danışmanlık

 Dava Takibi