Ticaret Hukuku

Erdem/Erdem Hukuk Bürosu, Türkiye'de ve yurtdışında faaliyet gösteren gerçek kişi tacirler ile şirketlere birçok ticari uyuşmazlığın çözümünde danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır. Erdem/Erdem, müvekkillerinin yurtiçinde veya yurt dışında kuracakları iş konseptine uygun şirket kuruluş işlemlerini özenle yürütmektedir.

Biz, Erdem/Erdem olarak, ticari hayatın etkin çözümlere ihtiyaç duyuyor olmasının farkındalığıyla, her bir müvekkilimizin doğru yerde ve zamanda doğru adımları atması konusunda önemli bir rol üstlenmeyi temel amaç edinmiş bulunmaktayız.

Uluslararası ticari anlaşmalar, ticari işlemler ve diğer uluslararası hukuki meselelerdeki ciddi iş tecrübemiz, Erdem/Erdem Hukuk Bürosu olarak yurtiçi ve yurtdışında önemli bağlantılara sahip olmamızı da beraberinde getirmektedir. Erdem/Erdem Hukuk Bürosu, çok uluslu ticari davalarda ihtilafın bir an önce ve olumlu sona erdirilebilmesi için gerektiği takdirde ilgili ülkelerde ortaklık kurduğu uzman hukuk bürolarından yardım almaktadır.

Erdem/Erdem,  müvekkillerinin karşılaştığı ticari anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde giderilmesini sağlamaya odaklanmıştır. Ancak, büromuzun temel hedefi, müvekkillerimizin karşılaşabilecekleri ihtilafları daha önceden görüp, hızlı bir şekilde işbu ihtilafların doğmasının önüne geçmek üzerine kuruludur. Bu strateji çerçevesinde, müvekkillerimizin, üstün kaliteli hukuk hizmetimize, daha makul bir bedel ile kavuşmaları öngörülmüştür.

Ticaret Hukuku Bölümümüzün hizmetleri genellikle şunlardır:

 Yerli veya Yabancı Sermaye ile Şirket Kurulum İşlemleri
 Uluslararası ve Yurtiçi Konsorsiyum ve Ortak Girişim Anlaşmaları Hazırlama Hizmetleri
 Birleşme&Satın Almalar&Bölünme&Yeniden Yapılanma Hizmetleri
 Sermaye Piyasası Hukuku
 Kıymetli Evrak Hukuku
 Ticari Anlaşmalardan Çıkan Uyuşmazlıklar
 Uluslararası Ticari İşlemlerin Çözümlenmesi
 Uluslararası Ticari Konvansiyonlar Konusunda Danışmanlık Hizmetleri
 Dava Takibi