Tahkim

Erdem / Erdem Hukuk Bürosu tahkim uyuşmazlıklarının çözümünde son derece deneyimlidir. Tahkim Bölümümüz, hali hazırda birçok tahkim uyuşmazlığına ilişkin dava yürütmektedir.

Büromuz stratejisi, her şeyden önce, ihtilaf çıkması muhtemel sözleşmelerin hazırlık aşamasında, derin bilgi birikimi ile danışmanlık hizmeti vererek çıkabilecek uyuşmazlıkları en aza indirmektir. Müvekkilimizin sözleşmeden doğan ihtilafla karşı karşıya kalması durumunda, en uygun hukuki yöntem ile uyuşmazlığın sona erdirilmesi hedeflenmektedir.

Prof .Dr. B. Bahadır Erdem, telekomünikasyon,  kamu imtiyaz sözleşmeleri ve uluslararası ticari sözleşmeler gibi birçok ticari konuda hakem olarak tahkim kurulunda yer almıştır. Kadromuz ayrıca nitelikli avukat ve danışmanları ile tahkim konularında uluslararası iş deneyimine sahiptir.

Hukuk Büromuz her tahkim davası için ihtilafın boyutunu nazara alarak teknik ekip oluşturmakta ve mevcut hukuki ihtilafları maksimum fayda minimum maliyet ilkesi çerçevesinde sonlandırmaya odaklanmaktadır.  

Tahkim Bölümümüzün Hizmetleri genellikle şunlardır:

 Milli Tahkim
 Uluslararası Tahkim
 ICC, ICSID, UNCITRAL, CAS, İsviçre Uluslararası Tahkim ve TOBB Hükümleri hakkında Danışmanlık Hizmetleri
 Yatırım Tahkim Uyuşmazlıkları
 Spor Tahkimi