Milletlerarası Özel Hukuk

Erdem/Erdem Hukuk Bürosu, milletlerarası özel hukuktan doğan anlaşmazlıkları çözümü konusunda hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri sağlamaktadır. Hukuk kadromuz gerek Türk Mevzuatı konusunda, gerekse Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmeleri konusunda derin uzmanlığa sahiptir.  

Erdem/Erdem, Uluslararası Mülkiyet Hukuku, Yabancı Yatırımlar Hukuku ve Uluslararası Ticari Sözleşmeler gibi milletler arası özel hukukunun birçok alanında, müvekkilleri için çözümler üretmektedir. Ayrıca, yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tanıma ve tenfizi işlemlerinin yürütülmesinde, Türkiye’nin önde gelen hukuk firmalarından biridir. Bunun yanında Büromuz, yabancı mahkemelerden veya yabancı hakem kuruluşlarından alınacak ve Türkiye’de tanıması ve tenfizi yapılacak kararlarda dikkate alınması gereken hususlara ilişkin danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu strateji ile müvekkillerimize kısa süre içinde maliyeti düşük ve kaliteli hukuk hizmeti verilmesi öngörülmüştür. Erdem/Erdem, müvekkilleri adına yürüttüğü işlemlerde özen göstermekte ve müvekkillerine gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Erdem/Erdem’in kurucu ortağı, Prof. Dr. B. Bahadır Erdem, Özel Hukukun Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Enstitü’nün (UNIDROIT) Yönetim Konseyi’ne seçilen Türkiye’nin ilk resmi üyesidir. Erdem, bununla birlikte 27.11.2007 tarihli ve 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’un, 2000 yılından beri başlayan tüm hazırlık çalışmalarında bulunmuş, Kanunun bazı hükümlerini kaleme almış ve Adalet Bakanlığı Komisyonu Üyesi olarak 5718 sayılı Kanun’un kabul edilmesine dek görev yapmıştır. Prof. Dr. Erdem’in, milletlerarası özel hukuk konusunda uluslararası hukuk alanında çok sayıda bilimsel ve akademik makale ve kitapları mevcuttur.

Milletlerarası Özel Hukuk Bölümümüzün Hizmetleri genellikle şunlardır:

 Uluslararası Ticari Sözleşmeler
 Tanıma ve Yabancı Mahkeme Hükümlerinin ve Hakem Kararlarının Uygulanması
 Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukuku
 Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları
 Vatandaşlık Hukuku ve Yabancılar Hukuku
 Milletlerarası Özel Usul Hukuku
 Uluslararası Alternatif Uyuşmazlık Çözümü
 Göçmenlik Yasası
 Dava Takibi