İdare Hukuku

Erdem/Erdem Hukuk Bürosu, kamu imtiyaz ve yap-işlet-devret sözleşmeleri gibi idari yönü olan sözleşmelerin yapımı aşamasında, uygulamasında ve diğer hukuki işlemlerin yürütülmesinde danışmanlık hizmeti vermektedir.

Büromuz, sunduğu hukuki danışmanlık hizmeti ile belediyeler ve merkezi hükümet kurum ve kuruluşları ile müvekkillerimiz arasında çıkması muhtemel uyuşmazlıkları minimum düzeye çekerek, müvekkillerimizin yatırımlarının korunması konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. Erdem/Erdem, komplike ihtilafların giderilmesinde, idare, tahkim ve ticaret hukuku bölümlerinden oluşan karma bir ekip ile müvekkil odaklı yaratıcı çözümler ortaya çıkararak, müvekkil tatminini maksimum seviyeye çıkarmayı öngörmüştür.

Ayrıca, büromuz birçok konuda idari davaların takibini yapmaktadır. Tam yargı davaları ve iptal davalarını yürüten büromuz, yürütmenin durdurulması gibi etkin ara kararların müvekkil lehine alınabilmesi için tecrübesini ortaya koymaktadır.

İdare Hukuku Bölümümüzün Hizmetleri genellikle şunlardır:

 İdari Başvurular&Sözleşmeler
 Özelleştirme Projeleri&İşlemleri
 Kamu İmtiyaz Sözleşmeleri ve Yap-İşlet-Devret Sözleşmeleri Hazırlama ve Diğer Danışmanlık Hizmetleri
 İmar Kanunundan Doğan İhtilaflar
 İdari Eylem ve Tazminat Davaları İptaline İlişkin Danışmanlık ve Dava Takip Hizmetleri