İcra ve İflas Hukuku

Erdem / Erdem Hukuk Bürosu, icra ve İflas hukuku alanında önemli deneyime sahiptir ve birçok kurumsal şirketlerin kayda değer sayıda davasını yürütmüştür.

Erdem/Erdem'in stratejisi, ilk olarak, müvekkil menfaatlerini korumak amacıyla borçlular ile iletişim kurmaktır. Aynı zamanda, gerekli tüm belgeler, sertifikalar, sözleşmeler ve diğer bilgiler, avukatlarımız ve diğer teknik uzmanlarımız tarafından baştan aşağıya incelenmektedir. Müteakiben, borçlular ile anlaşmaya varılmadığı takdirde, haciz ya da iflas işlemleri başlatılmaktadır.

Müvekkillerimizi temsilen yaptığımız işlemler, gelişmiş yazılım sistemlerimiz aracılığıyla şeffaf bir şekilde müvekkillerimizin bilgisine sunulmaktadır.

İcra ve İflas Hukuku Bölümümüzün hizmetleri genellikle şunlardır:

 Borcun Sona Erdirilmesine Yönelik İcra ve İflas Takipleri
 Uzlaşma
 İflas ve İflas Erteleme İşlemleri
 Mahkeme Kararlarının İnfazı
 Teminat İşlemleri
 Dava Takibi