Fikri Mülkiyet Hukuku

Uluslararası ticaret hacmi dünyada son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu bağlamda, fikri mülkiyet hukuku, şirketlerin fikri haklarının korunmasında büyük öneme sahiptir. Ancak, uygulamada bu korumanın etkin şekilde sağlanabilmesi, hukuki iş takibinin yetkin avukat ve patent-marka uzmanları aracılığıyla gerçekleştirilmesine bağlıdır.

Erdem/Erdem Hukuk Bürosu, fikri mülkiyet hukuku alanında çok uluslu şirketlerin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmelere de kalifiye kadrosuyla hizmet sunmaktadır.

Erdem / Erdem Hukuk Bürosu kurucu ortağı, Prof. Dr. B. Bahadır Erdem, fikri mülkiyet hukuku hakkında derin akademik ve pratiğe yönelik bilgiye sahiptir. Erdem, fikri haklar konusunda birçok makale ve kitap yazmış ve çeşitli ulusal ve uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılmıştır. Prof. Erdem 2004 ve 2010 yılları arasında Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürütmüştür. Erdem, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde fikri mülkiyet anlaşmazlıklarının çözümüne avukat, bilirkişi veya uzman pozisyonunda katılmıştır. 

Fikri Mülkiyet Hukuku Bölümümüzün Hizmetleri genellikle şunlardır:

 Patent, Marka ve Endüstriyel Tasarım Başvuru ve Tescil Hizmetleri
 Fikri Mülkiyet Lisans İşlemleri
 Ticari Sırlar İstismarının Engellenmesi
 Marka ve Telif Hakları İhlallerine ilişkin Anlaşmazlıklar
 Uluslararası Fikri İhtilaflar
 Dava Takibi