Aile ve Miras Hukuku

Erdem/Erdem Hukuk Bürosu, aile ve miras hukuku konularında önde gelen hukuk bürolarından biridir ve söz konusu alanlarda geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Anlaşmazlıkları mümkün olan en kısa sürede çözmek için üstün kalitede danışmanlık ve dava takip hizmetleri sunmaktadır. Özellikle, yabancılık unsuru taşıyan aile ve miras hukuku ihtilaflarında, zaman ve maliyet öğelerinden tasarruf edebilmek adına, yetkili mahkemede dava açılmadan önce danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Erdem / Erdem avukat kadrosu ve danışmanları, Türk aile hukukunun yanı sıra, Amerikan, Alman, İngiliz, Rus, Fransız ve İsviçre Aile Hukuku konularında da tecrübeli ve uygulamadaki aile hukukuna ilişkin uluslararası sözleşmeleri kapsayan bilgi donanımına sahiptir.

Erdem / Erdem Hukuk Bürosu kurucu ortağı, Prof. Dr. B. Bahadır Erdem, aile ve miras hukuku alanlarında Türkiye’nin tanınmış hukukçularından biridir. Erdem, Aile Hukuku Derneğinin Başkanlığını yürütmektedir. Erdem, aile ve miras hukukundan kaynaklanan ulusal ve uluslararası birçok uyuşmazlığın çözümünde görev almıştır.

Aile ve Miras Hukuku Bölümümüzün hizmetleri genellikle şunlardır:

  Aile Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

 Boşanma Davaları

 Velayet Davaları

 Mal Rejimi Tasfiyesine İlişkin Uyuşmazlıklar

 Mirastan Kaynaklanan Meseleler

 Uluslararası Aile ve Miras Hukuku Davaları

 Dava Takibi